Επαγγελματικά
* Επόμενο >>Σώμα φίλτρου παροχής Geizer P1


Φίλτρο παροχής για καθαρισμό κρύου νερού
Διαφανές σώμα φίλτρου που συνδέεται στην κεντρική παροχή νερού, ή στην παροχή κρύου νερού της κουζίνας, ή με αυτόνομο βρυσάκι. Δέχεται κάποιο από τα εξής φίλτρα:
- Άραγκον
- Ενεργού Άνθρακα
- Πολυπροπυλενίου
- Ρητίνη αποσκλήρυνσης
- Σιδήρου
- Πολυφωσφάτων


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Παροχή 1/2 ίντσα, 1/4, ή 3/4
* Παίρνει φίλτρα 10 ιντσών Slim Line (κάθε εταιρείας)
* Πίεση έως 7 atm
* Θερμοκρασία μέχρι 40°C
* Διαστάσεις: 350 / 130 χιλιοστά

Ανάλογα την επιλογή του εσωτερικού φίλτρου, μπορείτε να έχετε νερό απαλλαγμένο από:
- Χλώριο, αμίαντο, σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό
- Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
- Οργανικές & χημικές προσμίξεις
- Βαρέα μέταλλα
- Ιούς και βακτήρια
- Ραδιενεργά στοιχεία
- Άλατα σκληρότητας (ασβεστίου)
- Αιωρούμενα σωματίδια