Κεντρ. Παροχής
< < Αρχικό *Σώμα φίλτρου παροχής Geizer P1


Φίλτρο παροχής για καθαρισμό κρύου νερού
Σώμα φίλτρου με ανοχή πίεσης μέχρι 25 atm, όπως επιβεβαιώθηκε από δοκιμές στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανικής της Ρωσίας. Αυτό είναι επίπεδο ρεκόρ για τα φίλτρα της εν λόγω κατηγορίας.

* Παροχή 1/2 ίντσα ή 3/4
* Πίεση έως 25 atm
* Θερμοκρασία μέχρι 40°C
* Διαστάσεις: 350 / 130 χιλιοστά
* Απόδοση: 6.000 - 30.000 λίτρα - ανάλογα το φίλτρο.

Ανάλογα την επιλογή του εσωτερικού φίλτρου, μπορείτε να έχετε νερό απαλλαγμένο από:
- Χλώριο, αμίαντο, σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό
- Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων
- Οργανικές & χημικές προσμίξεις
- Βαρέα μέταλλα
- Ιούς και βακτήρια
- Ραδιενεργά στοιχεία
- Άλατα σκληρότητας (ασβεστίου)
- Αιωρούμενα σωματίδια

Κατάλληλα φίλτρα:
- Άραγκον
- Ενεργού Άνθρακα
- Πολυπροπυλενίου
- Ρητίνη αποσκλήρυνσης
- Σιδήρου
- Πολυφωσφάτων