Αντίστροφη Όσμωση
* Επόμενο > >Φίλτρα Αντίστροφης ΌσμωσηςΗ Αντίστροφη Όσμωση (Α.Ο.) είναι μια μέθοδος αντιστροφής της φυσικο-χημικής διεργασίας που καλείται όσμωση. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται διαχωρισμός των συστατικών του νερού, μέσω μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης κυτταρίνης, η οποία απομακρύνει από το νερό σχεδόν όλα τα διαλυτά συστατικά του - επιβλαβή και χρήσιμα. Δηλαδή το οσμωτικό νερό είναι σχεδόν σαν απεσταγμένο.

Η Α.Ο. χρησιμοποιείται για απομάκρυνση των αλάτων και των μολυσματικών στοιχείων, που δύσκολα απομακρύνονται από απλά φίλτρα. Έτσι επιτυγχάνεται σχεδόν 100% απομάκρυνση των επιβλαβών στοιχείων στο πόσιμο νερό. Το μόνο φίλτρο που προσφέρεται για νερά με επιβάρυνση πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με το οσμωτικό νερό. Οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν ότι τα χρήσιμα στοιχεία που χάνει αυτό, ο οργανισμός τα παίρνει από την τροφή του. Οι ενάντιοι υποστηρίζουν ότι το νερό χωρίς τα στοιχεία που του έδωσε η φύση, δεν έχει ούτε ζωτική ενέργεια. Μελετήστε τις απόψεις και κρίνετε ανάλογα.

Πάντως έχετε υπ' όψιν ότι όλα τα συστήματα Α.Ο. σπαταλούν έως 3 λίτρα για κάθε λίτρο καθαρό νερό που παρέχουν (για να αποβάλλουν τα στοιχεία). Αν το πρόβλημα ποιότητας του νερού στην περιοχή σας επιβάλλει την ανάγκη Οσμωτικού φίλτρου, τότε η Geizer έχει κάποιες πολύ αξιόπιστες προτάσεις για οικιακές Α.Ο. και σε πολύ λογικές τιμές. Και για ιδιαίτερες απαιτήσεις, διαθέτει και μεγάλα τέτοια συστήματα, με απόδοση έως 12 λίτρα το λεπτό!