Οικιακά Φίλτρα
* Επόμενο >>Οικιακά φίλτρα νερού


Ένα καλό φίλτρο νερού είναι βασική ανάγκη, όχι πολυτέλεια!
Ανατρέξτε στα οικιακά φίλτρα μας, με το μοναδικό υλικό φιλτραρίσματος Aragon, όπως το μικρό αλλά θαυμαστό Vita για τη βρύση... το εύχρηστο φίλτρο πάγκου Geizer-1, το ιδιαίτερο Geizer-bio με 100% αντιμικροβιακή εξασφάλιση... τον Ιονιστή νερού AlkaLife, που φέρνει επανάσταση στην επεξεργασία νερού... φίλτρο ντους, για μπάνιο χωρίς επιβλαβές χλώριο... φίλτρα παροχής... φίλτρο-κανάτα...

Κάποιο από αυτά θα καλύπτει άριστα τις δικές σας ανάγκες, με κόστος απόκτησης
από 20,00 Ευρώ και μηνιαίο κόστος (ανταλλακτικού) από 2,50 Ευρώ.