Κεντρ. Παροχής
* Επόμενο >>Τριπλό φίλτρο παροχής Big Blue


Για τριπλό φιλτράρισμα απαιτήσεων


Αποτελεσματικός καθαρισμός μεγάλων όγκων νερού από χλώριο, χημικά κατάλοιπα, οργανικές και οργανοχλωρικές ενώσεις, αμίαντο, σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, βαρέα και τοξικά μέταλλα κ.α. ανεπιθύμητες προσμίξεις, σε ποσοστό 92 - 96%


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις (σε χιλιοστά) . . . . . . . . . 630 x 190 x 670
Ποσοτική απόδοση. . . . . . . . . . . . . 65.000 λίτρα (65 κ.μ.)
Παροχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 λίτρα/λεπτό , 600 λίτρα/ώρα
Θερμοκρασία . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 έως 45 βαθμοί Κελσίου
Μέγιστη πίεση . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ατμόσφαιρες
Διάρκεια ανταλλακτικών . . . . . . . . 12 μήνες
Σύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ίντσα


Σημείωση: Η απόδοση εξαρτάται από την επιβάρυνση του αρχικού νερού.
Τα φίλτρα δεν προσφέρονται για επεξεργασία νερού ακατάλληλου προς πόση ή άλλων υγρών.