Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Ανταλλακτικά Φίλτρων Νερού


Κατάλληλα για όλα τα στάνταρ φίλτρα νερού


Η εταιρεία μας διαθέτει φίλτρα ποιότητας για κάθε χρήση. Από το μοναδικό στον κόσμο φίλτρο Aragon, μ' εκπληκτικές ιδιότητες φιλτραρίσματος... φίλτρα πολυπροπυλενίου... ενεργού άνθρακα κοκκοφοίνικα... κοίλης μεμβράνης... ρητίνης αποσκλήρυνσης... σιδήρου... οσμωτικά... πολυφωσφάτων...

Είναι από άριστης ποιότητας υλικά και όλα τα βασικά φίλτρα μας έχουν βακτηριοστατική ενίσχυση ιόντων αργύρου.

Τα φίλτρα της σειράς 10 SlimLine, 10 & 20 BigBlue, είναι διεθνών προδιαγραφών (και μεγεθών) οπότε ταιριάζουν στα αντίστοιχα φίλτρα όλων των κατασκευαστών.

Σημειώσατε ότι γενικά τα ανταλλακτικά φίλτρα, πρέπει να αλλάζονται με τη λήξη είτε της χρονικής, είτε της ποσοτικής τους διάρκειας - όποια λήξει πρώτη - ειδάλλως ΔΕΝ προσφέρουν το επιθυμητό φιλτράρισμα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποδεικνύει ότι τα φίλτρα κοκκώδη άνθρακα έχουν 6 μήνες διάρκεια ζωής και του συμπαγή άνθρακα έως 12 μήνες.