Ανταλ/κά φίλτρα
< < Αρχικό *Βρύσες φίλτρων νερού


Για φίλτρα με αυτόνομη παροχή νερού


Διαθέτουμε δύο τύπων βρύσες, για φίλτρα που μπαίνουν κάτω από το νεροχύτη και βγάζουν το φιλτραρισμένο νερό από αυτόνομη βρύση.

Η απλή βρύση έχει μηχανική λειτουργία - όσο πατάμε το διακόπτη βγάζει νερό, όταν τον σηκώνουμε επάνω έχει συνεχή μέγιστη ροή.

Η δεύτερη λειτουργεί με σφαιρική βάνα και η ροή νερού ρυθμίζεται ανάλογα από την κίνηση του διακόπτη προς τα αριστερά.