Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Οσμωτική Μεμβράνη


Για φίλτρα Αντίστροφης Όσμωσης


Η Οσμωτική Μεμβράνη είναι το βασικό φίλτρο των συστημάτων Αντίστροφης Όσμωσης.
Είναι Αμερικάνικης τεχνολογίας, 100 GPD και με ειδική προστατευτική επίστρωση για αυξημένη απόδοση.
Έχε πορώδες 0,0001 m. Το μέγεθος πόρων είναι ανάλογο των μορίων νερού, ώστε η αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος να αγγίζει το 99 %, για 3.500 lt καθαρού νερού.
Η χρονική διάρκεια της μεμβράνης είναι 1 ως 3 έτη - ανάλογα την επιβάρυνση του αρχικού νερού.