Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Μεταλλικό προφίλτρο Geizer CNK


Για νερό με πολλά αιωρούμενα σωματίδια


Το προφίλτρο Geizer CNK είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και όποτε γεμίσει χώματα ή άλλα σωματίδια, επιδέχεται καθαρισμό κι επανειλημμένη χρησιμοποίηση - το ξεπλένουμε με νερό. Έχει δυνατότητα διήθησης 20 micron. Ιδανικό για νερά όπως γεωτρήσεων, τα οποία μπορεί συχνά να βγάζουν χώμα που καταστρέφει τα κοινά προφίλτρα.
Προτείνεται το Geizer CNK να τοποθετείται πριν από φίλτρο πολυπροπυλενίου, διήθησης 5m, ώστε να παίρνει το πρώτο "φορτίο" και να παρατείνει τη ζωή και την απόδοση των άλλων φίλτρων.

Τοποθετείται σε σώμα φίλτρου Geizer P1 - SL 10".