Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Geizer BF - φίλτρο πολυφωσφάτων


Μαλακώνει το σκληρό νερό


Αποτελείται από κόκκους ειδικών πολυφωσφορικών αλάτων και χρησιμοποιείται για αποσκλήρυνση ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ νερού - για επαγγελματικά πλυντήρια (πιάτων, ρούχων, αυτοκινήτων), συστήματα ψύξης, θέρμανσης, κλπ.
Τα αποτελέσματα του Geizer ΒF είναι εντυπωσιακά στα μηχανήματα, καθώς λειτουργούν πολύ καλύτερα με μαλακό νερό, αυξάνει η απόδοση, αποφεύγονται οι φθορές που δημιουργεί το σκληρό νερό και γίνεται σημαντική οικονομία - έως 50% - σε σαπούνι και άλλα υλικά πλυντηρίων.

Τοποθετείται σε σώμα φίλτρου Geizer P1 - SL 10". Η απόδοση φτάνει τις 500 πλύσεις
(τα άλατα λειώνουν, ανάλογα τη σκληρότητα του αρχικού νερού).

Για οικιακή χρήση υπάρχει το Geizer PF, το οποίο τοποθετείται ως είναι στη βρύση των πλυντηρίων και διαρκεί μέχρι 200 πλύσεις.