Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Φίλτρα Σιδήρου


Εξειδικευμένα φίλτρα, για νερό με σίδηρο έως 5 mg/lt


Εάν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σιδήρου στο πόσιμο νερό, διαθέτουμε δύο φίλτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Προτείνεται να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με άλλα φίλτρα, όπως Aragon και Ενεργού Άνθρακα, για γενική βελτίωση του νερού.

* Φίλτρο Geizer BA, για συγκεντρώσεις σιδήρου έως 5 mg/lt.

* Geizer Fe σε βάση πολυπροπυλενίου, για συγκεντρώσεις σιδήρου έως 2 mg/lt.