Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Φίλτρα Πολυπροπυλενίου - ΡΡ


Προφίλτρα σωματιδίων από πολυπροπυλένιο


Τα φίλτρα πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν χώμα, άμμο, άλγη και άλλα μκρο-σωματίδια στο νερό, για να προστατεύουν το οικιακό δίκτυο από τα ξένα αυτά σώματα, ή σε συνδυασμό με άλλα φίλτρα, για να "τραβάνε" το πρώτο φορτίο.

Τα διαβαθμισμένα φίλτρα PP έχουν μεγαλύτερη ικανότητα διήθησης εξωτερικά και μικρότερη εσωτερικά, για να φιλτράρουν πιο αποτελεσματικά και να μη βουλώνουν εύκολα οι πόροι.

Διαθέτουμε:
Εξηλασμένο PP 5 [5 micron] : 10" Slim Line, 7.000 lt - 10ΒΒ, 30.000 lt - 20ΒΒ, 60.000 lt
Νήμα PPΥ 5 [5 micron] : 10" Slim Line, 7.000 lt - 10ΒΒ, 30.000 lt - 20ΒΒ, 60.000 lt
Διαβαθμισμένο ΡΡ 10 / 5 [10 έως 5 m] : 10" Slim Line, 7.000 lt
Διαβαθμισμένο ΡΡ 5 / 1 [5 έως 1 m] : 10" Slim Line, 7.000 lt