Ανταλ/κά φίλτρα
* Επόμενο >>Φίλτρο Κοίλης Μεμβράνης


Με πορώδες διήθησης 0,01 micron


Το φίλτρο κοίλης μεμβράνης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε να γίνεται φιλτράρισμα στοιχείων, μεγέθους μικρότερου του 0,5 - 1 micron που εξασφαλίζουν τα καλύτερα απλά φίλτρα. Έως 0,01 m διήθηση σημαίνει 100 φορές πιο λεπτή από το 1 m.
Φιλτράρει πιο αποτελεσματικά βαρέα μέταλλα και μικρο-οργανισμούς.
Σημειώσατε ότι τέτοιας μορφής φίλτρα χρησιμοποιούνται και σε μηχανήματα διήθησης των νεφρών (αιμοκάθαρση).

Συνδέεται συμπληρωματικά - ενισχυτικά - στο φίλτρο Geizer-3, ή Geizer-Bio,
ή σε όποιο άλλο φίλτρο της αγοράς συνδέεται με σωληνάκι 1/4 ίντσας.
Απόδοση έως 7.000 λίτρα, διάρκεια 12 μήνες.